Účinnost mezinárodních auditorských standardů (vydání 2010)

V Mezinárodních předpisech v oblasti řízení kvality, auditu, prověrek, ostatních ověřovacích zakázek a souvisejících služeb 2010 jsou obsaženy všechny klarifikované mezinárodní auditorské standardy, které jsou dle rozhodnutí sněmu KA ČR, účinné pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu a zároveň končící 15. prosincem 2010 nebo po tomto datu.

Mezinárodní předpisy v oblasti řízení kvality, auditu, prověrek, ostatních ověřovacích zakázek a souvisejících služeb 2010 se liší oproti vydání z roku 2009 tím, že obsahují:

  • mezinárodní standard pro ověřovací zakázky ISAE 3402 "Ověřovací zprávy o kontrolách v servisní organizaci",
  • upravenou předmluvu,
  • formulační nikoliv obsahová zpřesnění překladů standardů ISA, ISRE, ISAE a ISRS.

Přehled platnosti a účinnosti Mezinárodních předpisů v oblasti řízení kvality, auditu, prověrek, ostatních ověřovacích zakázek a souvisejících služeb 2010