Statisitka 22.3.2019 - výsledky zkoušky

 

Nahlédnutí do zkoušky proběhne dne 16. dubna 2019 v 10.00 hod. na KA ČR.

Č. kódu Počet bodů Výsledek
1 52 Nevyhověl (a)
2 51 Nevyhověl (a)
3 42 Nevyhověl (a)
4 71 Vyhověl (a)
5 68 Vyhověl (a)
6 82 Vyhověl (a)
7 87 Vyhověl (a)
8 60 Vyhověl (a)
9 56 Nevyhověl (a)
10 54 Nevyhověl (a)
12 36 Nevyhověl (a)
15 31 Nevyhověl (a)