Souhlas se zpracováním kontaktních údajů

Před uveřejněním Vaší poptávky auditorských služeb, ve smyslu ochrany Vašich osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) potřebujeme potvrdit Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Komora auditorů ČR bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu:

  • jméno a příjmení
  • číslo telefonu
  • emailová adresa

Účelem zpracování je možnost uveřejnit vaši poptávku po auditorských službách. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu šesti měsíců.

V souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů dle Nařízení Vás také upozorňujeme na Vaše práva:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Souhlas můžete odvolat písemnou formou dopisem zaslaným na adresu Komory auditorů ČR, se sídlem Opletalova 55, 110 00 Praha 1, nebo prostřednictvím emailu zaslaného na adresu kacr@kacr.cz.