Rámcový dokument pro zprávy účetních znalců o čerpání dotací – český překlad

Tento dokument byl připraven a vydán Fakultou auditu a ověřování (Audit and Assurance Faculty) Institutu autorizovaných účetních znalců Anglie a Walesu (Institute of Chartered Accountants in England and Wales, ICAEW).

Rozhodli jsme se zpřístupnit tento dokument k využití auditorské veřejnosti v České republice, a proto jsme připravili jeho český překlad. Ověřování čerpání dotací se totiž v posledních letech stalo poměrně častými zakázkami, které jsou zadávány auditorům. Jedná se nejčastěji o dotace, které jsou čerpány českými subjekty v rámci Evropské unie, může jít ale i o jiné dotace, u kterých jejich poskytovatelé potřebují určité ujištění, že jimi poskytnuté prostředky byly použity na stanovený účel ve stanoveném čase.

Dokument se skládá z pěti základních oddílů a osmi příloh. Je otevřen všeobecnými informacemi a definováním jednotlivých subjektů, kterých se týká, jejich rolemi a povinnostmi.

Dále obsahuje aspekty relevantní pro tři základní strany procesu poskytování dotací:

  • aspekty relevantní pro poskytovatele dotace,
  • aspekty relevantní pro účetní znalce (auditory),
  • aspekty relevantní pro příjemce dotace.

Mezi přílohami najdete i standardizované vzory zpráv.

Upozorňujeme auditory popř. další uživatele této pomůcky, že přes její obecnější zaměření je nutné si uvědomit, že byla zpracována na právní podmínky země svého vzniku (Anglie a Wales) a nelze proto očekávat, že veškerá řešení a postupy, uvedená v tomto textu, jsou beze zbytku aplikovatelná i v našem právním prostředí.

Kromě překladu dokumentu Komory auditorů ČR, zde také naleznete anglický originál dokumentu a souhlas ICAEW s překladem a zveřejněním.