Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise ve dnech 11. - 12. září 2017

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční ve dnech 11. - 12. září 2017.

Na zasedání budou projednávány následující Protokoly z kontrol:

2017/045 2017/119 2017/126 2017/133 2017/140
2017/058 2017/120 2017/127 2017/134 2017/060
2017/104 2017/121 2017/128 2017/135 2017/115
2017/111 2017/123 2017/131 2017/172 2017/051
2017/116 2017/125 2017/132 2017/142 2017/106

Tento seznam bude do 6.9.2017 průběžně aktualizován.