Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise dne 8. října 2018

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 8. října 2018 od 10:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Na zasedání budou projednávány následující Protokoly z kontrol:

 

2018/101 2018/138 2018/076
2018/158 2018/142
2018/111 2018/144
2018/113 2018/146
2018/115 2018/148
2018/120 2018/150
2018/125 2018/154
2018/134 2018/157

 

Tento seznam bude do 4.10.2018 průběžně aktualizován.