Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise dne 6. února 2017

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 6. února 2017 od 10:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Projednávané Protokoly z kontrol:

2016/221 2017/007
2017/003 2016/212
2017/012 2016/225
2016/226 2016/172
2016/205