Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise dne 6. listopadu 2017

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 6. listopadu 2017 od 10:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Na zasedání budou projednávány následující Protokoly z kontrol:

2017/147 2017/160 2017/169
2017/149 2017/161 2017/170
2017/153 2017/168 2017/183
2017/156 2017/174 2017/176
2017/159 2017/148

Tento seznam bude do 1.11.2017 průběžně aktualizován.