Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise dne 27. srpna 2018

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 27. srpna 2018 od 10:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Na zasedání budou projednávány následující Protokoly z kontrol:

 

2018/029 2018/090 2018/102 2018/112 2018/129
2018/033 2018/092 2018/103 2018/116 2018/132
2018/063 2018/095 2018/104 2018/119 2018/133
2018/076 2018/096 2018/105 2018/121 2018/093
2018/080 2018/097 2018/106 2018/122
2018/083 2018/098 2018/107 2018/123
2018/084 2018/099 2018/109 2018/127
2018/088 2018/143 2018/110 2018/128

 

Tento seznam bude do 22.8.2018 průběžně aktualizován.