Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise dne 24. dubna 2017

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 24. dubna 2017 od 10:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Na zasedání budou projednávány následující Protokoly z kontrol:

2016/082 2017/033 2017/046 2017/061 2017/006 2017/019
2016/224 2017/035 2017/048 2017/063 2017/013 2017/054
2017/026 2017/038 2017/050 2017/068 2017/067 2017/044
2017/029 2017/041 2017/055 2017/070 2017/080 2017/077
2017/031 2017/042 2017/059 2017/082 2017/008

2017/047 2017/036 2017/062 2017/072  2017/071 2017/065
2017/049 2017/066 2017/022 2017/034

Tento seznam bude do 19.4.2017 průběžně aktualizován.