Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise dne 22. května 2017

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 22. května 2017 od 10:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Na zasedání budou projednávány následující Protokoly z kontrol:

MK 2017/02 2017/064 2017/092 2017/075
2017/014 2017/074 2017/096 2017/085
2017/030 2017/078 2017/018 2017/041
2017/040 2017/079 2017/084 2017/091
2017/052 2017/087 2017/073

Tento seznam bude do 17.5.2017 průběžně aktualizován.