Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise dne 19. února 2018

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 19. února 2018 od 10:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Na zasedání budou projednávány následující Protokoly z kontrol:

2017/173 2018/055 2018/005
2018/002 2018/050 2017/162
2018/003 2018/001 2018/015
2018/007 2017/203 2018/021
2018/042 2018/008 2018/041

Tento seznam bude do 14.2.2018 průběžně aktualizován.