Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise dne 19. června 2017

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 19. června 2017 od 10:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Na zasedání budou projednávány následující Protokoly z kontrol:

2017/068 2017/097 2017/028 2017/108 2017/090
2017/081 2017/099 2017/101 2017/114 2017/032
2017/089 2017/102 2017/110 2017/076
2017/093 2017/112 2017/103 2017/083
2017/094 2017/113 2017/098 2017/088

Tento seznam bude do 14.6.2017 průběžně aktualizován.