Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise dne 19. března 2018

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 19. března 2018 od 10:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Na zasedání budou projednávány následující Protokoly z kontrol:

2017/136 2018/016 2018/026 2018/032
2017/145 2018/019 2018/027 2018/023
2017/053 2018/020 2018/043 2018/035
2018/010 2018/022 2018/017 2018/031
2018/014 2018/024 2018/028 2018/006

Tento seznam bude do 14.3.2018 průběžně aktualizován.