Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise dne 18. června 2018

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 18. června 2018 od 10:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Na zasedání budou projednávány následující Protokoly z kontrol:

2017/151 2018/051 2018/064 2018/072 2018/085
2017/179 2018/056 2018/065 2018/074 2018/086
2018/030 2018/057 2018/067 2018/075 2018/087
2018/048 2018/060 2018/068 2018/077 2018/044
2018/049 2018/062 2018/070 2018/079 2018/061

2018/089 2018/069
2018/081 2018/073
2018/094 2018/095
2018/018

Tento seznam bude do 13.6.2018 průběžně aktualizován.