Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise dne 18. března 2019

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 18. března 2019 od 9:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Na zasedání budou projednávány následující Protokoly z kontrol:

 

2018/149 2019/017 2019/053 2019/025
2019/003
2019/018 2019/054
2019/004 2019/20 2019/010

2019/005 2019/032 2019/016

2019/007 2019/035 2019/024

2019/009 2019/039 2019/026

2019/014 2019/040 2019/013

2019/015 2019/045 2019/033

 

Tento seznam bude do 14.3.2019 průběžně aktualizován.