Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise dne 16. dubna 2018

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 16. dubna 2018 od 10:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Na zasedání budou projednávány následující Protokoly z kontrol:

2017/199 2018/037 2018/038 2018/100
2018/004 2018/040 2018/045 2018/058
2018/013 2018/046 2018/066 2018/039
2018/034 2018/052 2018/053
2018/036 2018/038 2018/059

Tento seznam bude do 11.4.2018 průběžně aktualizován.