Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise dne 15. ledna 2018

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 15. ledna 2018 od 10:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Na zasedání budou projednávány následující Protokoly z kontrol:

2017/154 2017/193 2017/186
2017/181 2017/194 2017/162
2017/185 2018/047 2017/198
2017/188 2017/200 2017/201
2017/189 2017/158

Tento seznam bude do 11.1.2018 průběžně aktualizován.