Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise dne 15. dubna 2019

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 15. dubna 2019 od 09:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Na zasedání budou projednávány následující Protokoly z kontrol:

 

2018/155 2019/048 2019/067 2019/051
2019/011
2019/050 2019/068 2019/074
2019/012 2019/052 2019/069 2019/075
2019/019 2019/056 2019/070
2019/022 2019/057 2019/073
2019/023 2019/058 2019/028
2019/037 2019/062 2019/038

2019/043 2019/064 2019/047

 

Tento seznam bude do 11.4.2019 průběžně aktualizován.