Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise dne 14. ledna 2019

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 14. ledna 2019 od 9:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Na zasedání budou projednávány následující Protokoly z kontrol:

 

2018/188 2018/199
2018/189 2018/195
2018/131 2018/200
2018/198 2019/002
2018/172 2018/196
2018/009 2018/197
MK2018/01 2018/192
2018/194

 

Tento seznam bude do 9.1.2019 průběžně aktualizován.