Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise dne 13. března 2017

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 13. března 2017 od 10:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Na zasedání budou projednávány následující Protokoly z kontrol:

2017/005 2017/027 2017/025 2017/039
2017/011 2017/057 2016/205 2017/015
2017/017 2017/037 2017/006
2017/020 2017/043 2017/010
2017/024 2017/056 2017/016

Tento seznam bude do 8.3.2017 průběžně aktualizován.