Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise dne 12. listopadu 2018

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 12. listopadu 2018 od 10:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Na zasedání budou projednávány následující Protokoly z kontrol:

 

2018/078 2018/152 2018/166 2018/184
2018/108 2018/153 2018/167 2018/202
2018/117 2018/156 2018/168 2018/187
2018/135 2018/159 2018/170
2018/136 2018/160 2018/171
2018/137 2018/162 2018/174
2018/140 2018/163 2018/180
2018/145 2018/164 2018/183

 

Tento seznam bude do 6.11.2018 průběžně aktualizován.