Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise dne 11. února 2019

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 11. února 2019 od 9:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Na zasedání budou projednávány následující Protokoly z kontrol:

 

2018/071 2019/008
2018/114 2019/004
2018/191
2018/201
2019/001
2019/006
2019/034
2019/041

 

Tento seznam bude do 7.2.2019 průběžně aktualizován.