Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise dne 11. prosince 2017

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 11. prosince 2017 od 10:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Na zasedání budou projednávány následující Protokoly z kontrol:

2017/100 2017/167 2017/184 2018/011 2017/192
2017/150 2017/171 2017/190 MK 2017/04 2017/191
2017/157 2017/178 2017/195 MK 2017/05 2017/152
2017/165 2017/180 2017/196 2017/146 2017/164
2017/166 2017/182 2017/197 2017/187

Tento seznam bude do 6.12.2017 průběžně aktualizován.