Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise dne 10. prosince 2018

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 10. prosince 2018 od 10:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Na zasedání budou projednávány následující Protokoly z kontrol:

 

2018/161 2018/118 2018/141
2018/169 2018/175 2018/150
2018/193 2018/177
2018/176 2018/178
2018/181 2017/177
2018/182 2018/156
2018/186 2018/173
2018/190 2018/185

 

Tento seznam bude do 7.12.2018 průběžně aktualizován.