Projednávané Protokoly z provedených kontrol na zasedání Dozorčí komise dne 10. července 2017

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 10. července 2017 od 10:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Na zasedání budou projednávány následující Protokoly z kontrol:

2017/023 2017/107
2017/105 2017/122
2017/109 2017/095
2017/118
2017/124

Tento seznam bude do 10.7.2017 průběžně aktualizován.