Projednávané kontrolní zprávy Dozorčí komise na zasedání dne 5. prosince 2016

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 5. prosince 2016 od 10:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Projednávané kontrolní zprávy:

2016/121 2016/189 2016/203 2016/199 2016/200
2016/139 2016/196 2016/204 2016/217 2016/147
2016/166 2016/198 2016/207 2016/208 2016/218
2016/171 2016/201 2016/211 2016/190 2016/216
2016/173 2016/202 2017/009 2016/213