Projednávané kontrolní zprávy Dozorčí komise na zasedání dne 16. ledna 2017

Příští zasedání Dozorčí komise se uskuteční dne 16. ledna 2017 od 10:30 hod. v sídle Komory auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1.

Projednávané kontrolní zprávy:

2016/181 2016/220 2017/004 2016/206
2016/209 2016/222 2017/021
2016/210 2016/223 2016/169
2016/214 2016/227 2016/176
2016/215 2017/001 2016/184