Předpisy vydávané IAASB 2009

Předpisy vydávané IAASB 2009 jsou stále platné a účinné, nicméně jsou obsažené v aktuálnějších Mezinárodních předpisech v oblasti řízení kvality, auditu, prověrek, ostatních ověřovacích zakázek a souvisejících služeb 2010.

Z důvodu lepší přehlednosti byly proto přesunuty do Archivu.