Předpisy vydávané IAASB 2005

Předpisy vydávané IAASB 2005 nejsou účinné pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu a zároveň končící 15. prosincem 2010 nebo po tomto datu.

Z tohoto důvodu byly přesunuty do Archivu standardů vydávaných Komorou.