Podnikové finance 26.2.2016 - výsledky zkoušky

Č. kódu Počet bodů Výsledek
1 50 Nevyhověl (a)
2 76,5 Vyhověl (a)
3 35 Nevyhověl (a)

Nahlédnutí do zkoušky proběhne dne 9. března 2016 v 10.00 hod. na KA ČR.