Osvobození od části auditorské zkoušky

Informace k osvobození od části auditorských zkoušek

PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE - ŽÁDOST k osvobození od části auditorské zkoušky 

      !Žádost prosím vyplňujte strojově!

Uchazečům, kteří znovu podají nebo již podali žádost o složení auditorské zkoušky v období            od 1. ledna do 31. prosince 2021 (v souvislosti s uplynutím 5tileté lhůty pro skládání zkoušek nebo ukončí tuto lhůtu na vlastní žádost, a to vše v době od 1. ledna 2020 do 31. ledna 2021) a v návaznosti na toto podají žádost o osvobození od dílčí části auditorské zkoušky, bude vrácena z vybíraného poplatku částka 1 000 korun.
Toto opatření se netýká uchazečů, kteří podají žádost o složení auditorské zkoušky v letošním roce (2021), ale jejich 5tiletá lhůta pro skládání dílčích částí auditorské zkoušky uplynula před 1. lednem 2020, nebo se jedná o první žádost uchazeče o složení auditorské zkoušky.

Asociace certifikovaných účetních (ACCA)

Osvobození od složených zkoušek  ACCA  - Sylaby není nutné dokládat. Doložíte pouze potvrzení o složených zkouškách od ACCA.

Upozornění – osvobození od části auditorské zkoušky po složení zkoušky u ACCA

Komora daňových poradců ČR (KDP ČR)

Žadatelé, kteří mají složenou zkoušku Daňového poradce, která není starší 5 let, mohou požádat o osvobození od zkoušky Zdanění.
KDP ČR těmto žadatelům vystaví potvrzení. Sylaby nemusíte dokládat.

Institut certifikovaných účetních - Svaz účetních (ICU - SÚ)

Zkoušky složené na Instititu Certifikovaných účetních - sylaby není nutné dokládat.
Doložíte pouze potvzení o složených zkouškách od ICU a Svazu účetních.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

       Státní závěrečné zkoušky složené na Vysoké škole ekonomické v Praze (od 13.01.2015)
Doložíte pouze potvrzení o složené státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k vysokoškolskému diplomu (notářsky ověřený) se zvýrazněnou dokládanou státní zkouškou.

ICAEW

Skládání dílčích částí auditorské zkoušky členů ICAEW

Upozornění

V žádosti prosím vyplňujte přesný název složené státní nebo profesní zkoušky (žádné zkrácené názvy) včetně data složení všech zkoušek, které dokládáte k žádosti.

Pokud žádáte o osvobození více zkoušek, musíte mít potvrzení (dodatek k diplomu notářsky ověřený) a okruhy státní závěrečné zkoušky ke každé žádosti zvlášť.
Nelze dodat pouze jedno potvrzení (dodatek) pro všechny žádosti. Každá žádost se podává jednotlivě.

Upozorňujeme na novou Směrnici pro postup při osvobozování od dílčích částí auditorské zkoušky (viz vnitřní předpisy), kdy dle § 7 v případě podání žádosti o osvobození uhradí uchazeč Komoře poplatek, a to v paušální částce 2 000,- Kč. Tato částka je splatná s podáním žádosti o osvobození. Variabilní symbol k této platbě se tvoří číslem výkazu ve zkouškovém systému + 99 (např. 111199). Zasílejte na číslo účtu 87039011/0100.

V případě jakýkoliv dotazů nebo nejasností s podáním žádosti o osvobození, prosím, kontaktujte Ester Middleditch na tel.: 604 100 324 nebo e-mailem:  middleditch@kacr.cz