Osvobození od části auditorské zkoušky

Informace k osvobození od části auditorských zkoušek

PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE - ŽÁDOST k osvobození od části auditorské zkoušky 

      !Žádost prosím vyplňujte strojově!


Asociace certifikovaných účetních (ACCA)

Osvobození od složených zkoušek  ACCA  - Sylaby není nutné dokládat. Doložíte pouze potvrzení o složených zkouškách od ACCA.

Komora daňových poradců ČR (KDP ČR)

Žadatelé, kteří mají složenou zkoušku Daňového poradce, která není starší 5 let, mohou požádat o osvobození od zkoušky Zdanění.
KDP ČR těmto žadatelům vystaví potvrzení. Sylaby nemusíte dokládat.

Institut certifikovaných účetních - Svaz účetních (ICU - SÚ)

Zkoušky složené na Instititu Certifikovaných účetních - sylaby není nutné dokládat.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

       Státní závěrečné zkoušky složené na Vysoké škole ekonomické v Praze (od 01.01.2022)
Doložíte pouze potvrzení o složené státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k vysokoškolskému diplomu (notářsky ověřený) se zvýrazněnou dokládanou státní zkouškou.

ICAEW

Skládání dílčích částí auditorské zkoušky členů ICAEW

Upozornění

V žádosti prosím vyplňujte přesný název složené státní nebo profesní zkoušky (žádné zkrácené názvy) včetně data složení všech zkoušek, které dokládáte k žádosti.

Pokud žádáte o osvobození více zkoušek, musíte mít potvrzení (dodatek k diplomu notářsky ověřený) a okruhy státní závěrečné zkoušky ke každé žádosti zvlášť.
Nelze dodat pouze jedno potvrzení (dodatek) pro všechny žádosti. Každá žádost se podává jednotlivě.

Upozorňujeme na novou Směrnici pro postup při osvobozování od dílčích částí auditorské zkoušky, která je platná od 1. ledna 2023 (viz vnitřní předpisy), kdy dle § 7 v případě podání žádosti o osvobození uhradí uchazeč Komoře poplatek, a to v paušální částce 3 000,- Kč za každou žádost o osvobození od dílčí části auditorské zkoušky. Tato částka je splatná s podáním žádosti o osvobození. Variabilní symbol k této platbě se tvoří číslem výkazu ve zkouškovém systému + 99 (např. 111199). Zasílejte na číslo účtu 87039011/0100.

V případě jakýkoliv dotazů nebo nejasností s podáním žádosti o osvobození, prosím, kontaktujte E. Middleditch, E-mail:  middleditch@kacr.cz