Nové číslo časopisu: Konsolidace

Jakou konsolidační metodou se zahrnuje do konsolidované účetní závěrky sestavené dle českých účetních předpisů přidružený podnik, v němž mateřský podnik uplatňuje podstatný vliv?

a. metodou plné konsolidace

b. metodou poměrné konsolidace

c. metodou ekvivalence

d. metodou reálné hodnoty

Správnou odpověď na tuto i mnoho dalších otázek najdete v novém čísle časopisu Auditor věnovanému konsolidacím, které je už nyní na webu komory.

Přejeme podnětné čtení!