Návrh rozpočtu KA ČR na rok 2022 k připomínkám auditorů

Výkonný výbor připravil návrh rozpočtu, který touto cestou předkládá auditorům k připomínkám

Návrh rozpočtu na rok 2022

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2022

Průběžné výsledky hospodaření v roce 2021

Důvodová zpráva k průběžným výsledkům hospodaření v roce 2021

Případné písemné připomínky k návrhu rozpočtu zasílejte e-mailem nebo datovou schránkou do 7. listopadu 2021 na kacr@kacr.cz.

Po zapracování případných připomínek bude rozpočet KA ČR na rok 2022 do konce listopadu zveřejněn na webu komory.