Návrh rozpočtu KA ČR na rok 2020 k připomínkám auditorů

Sněm Komory auditorů ČR, který se konal 20. listopadu 2018, uložil Výkonnému výboru sestavit do konce listopadu 2019 rozpočet komory na rok 2020 a tento rozpočet zveřejnit na webových stránkách komory.

Výkonný výbor připravil návrh rozpočtu, který touto cestou předkládá auditorům k připomínkám

Návrh rozpočtu na rok 2020

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2020

Průběžné výsledky hospodaření v roce 2019

Důvodová zpráva k průběžným výsledkům hospodaření v roce 2019

Případné písemné připomínky k návrhu rozpočtu zasílejte e-mailem do 10. listopadu 2019 na kacr@kacr.cz.

Po zapracování případných připomínek bude rozpočet KA ČR na rok 2020 do konce listopadu zveřejněn na webu komory.