Návrh rozpočtu KA ČR na rok 2018 k připomínkám auditorů