Makroekonomie-Mikroekonomie 12.1.2018 - výsledky zkoušky

Č. kódu Počet bodů Výsledek
1 100 Vyhověl (a)
2 61 Vyhověl (a)
3 100 Vyhověl (a)
4 60 Vyhověl (a)
6 98 Vyhověl (a)
7 100 Vyhověl (a)
8 94 Vyhověl (a)
9 60 Vyhověl (a)
10 73 Vyhověl (a)
11 90 Vyhověl (a)
12 100 Vyhověl (a)
13 40 Nevyhověl (a)
14 98 Vyhověl (a)
17 95 Vyhověl (a)
18 70 Vyhověl (a)

Nahlédnutí do zkoušky proběhne dne 8. února 2018 v 10.00 hod. na KA ČR.