Makroekonomie-Mikroekonomie 11.1.2019 - výsledky zkoušky

Č. kódu Počet bodů Výsledek
1 96 Vyhověl (a)
3 73 Vyhověl (a)
4 91 Vyhověl (a)
5 98 Vyhověl (a)
8 72 Vyhověl (a)
9 68 Vyhověl (a)
10 60 Vyhověl (a)
11 80 Vyhověl (a)
13 80 Vyhověl (a)
14 64 Vyhověl (a)
15 68 Vyhověl (a)
16 61 Vyhověl (a)
17 69 Vyhověl (a)
18 48 Nevyhověl (a)
19 60 Vyhověl (a)
20 28 Nevyhověl (a)

Nahlédnutí do zkoušky proběhne dne 31. ledna 2019 v 10.00 hod. na KA ČR.