Konsolidace a podnikové kombinace 24. srpna 2018 - výsledky zkoušky

Č. kódu Počet bodů Výsledek
1 30,5
Nevyhověl (a)
2 56
Nevyhověl (a)
3 61,5 Vyhověl (a)
4 58,5
Nevyhověl (a)
5 51,75
Nevyhověl (a)
6 53
Nevyhověl (a)
8
10,5 Nevyhověl (a)
10 8 Nevyhověl (a)
11 64 Vyhověl (a)
12 47,5
Nevyhověl (a)
13 71 Vyhověl (a)
14 44,5
Nevyhověl (a)
15 57 Nevyhověl (a)
16 32 Nevyhověl (a)
17 45,5 Nevyhověl (a)
18 64,75
Vyhověl (a)
19 79
Vyhověl (a)
20 30,5 Nevyhověl (a)
21 54,75 Nevyhověl (a)
22 63
Vyhověl (a)
23 51
Nevyhověl (a)
25 62,5
Vyhověl (a)
26 56
Nevyhověl (a)
27 57,5
Nevyhověl (a)
28 93,5
Vyhověl (a)
30            
22,25             
Nevyhověl (a)    
31 50 Nevyhověl (a)
32 71,25 Vyhověl (a)
33
33,75
Nevyhověl (a)
34 53,5
Nevyhověl (a)
35               
40,75                 
Nevyhověl (a)         

Nahlédnutí do zkoušky proběhne dne 25. září 2018 v 10.00 hod. na KA ČR.