Informační technologie 22.3.2019 - výsledky zkoušky

Č. kódu Počet bodů Výsledek
1 47 Nevyhověl (a)
2 80 Vyhověl (a)
3 61 Vyhověl (a)
4 61 Vyhověl (a)
5 42,5 Nevyhověl (a)
6 64,5 Vyhověl (a)
7 51 Nevyhověl (a)
8 53,5 Nevyhověl (a)
9 61,5 Vyhověl (a)
10 61 Vyhověl (a)
11 61,5 Vyhověl (a)
12 29,5 Nevyhověl (a)
13 63 Vyhověl (a)
14 61 Vyhověl (a)


Nahlédnutí do zkoušky proběhne dne 16. dubna 2019 v 10.00 hod. na KA ČR.