Informace k auditorské zkoušce

Upozorňujeme uchazeče o zkoušku Makroekonomie – Mikroekonomie, že v souvislosti se schválením nového Zkušebního řádu dochází ke změně od 1. července 2021 a především od 1. ledna 2022.


Informace k auditorské zkoušce

ŽÁDOST O VYKONÁNÍ AUDITORSKÉ ZKOUŠKY  - přihláška do zkouškového systému
       !Vyplňujte strojově!

      Variabilní symboly 2021

Zkušební komisaři jmenovaní Radou pro veřejný dohled nad auditem