Informace k auditorské zkoušce

Informace k auditorské zkoušce

ŽÁDOST O VYKONÁNÍ AUDITORSKÉ ZKOUŠKY  - přihláška do zkouškového systému
       !Vyplňujte strojově!
Přihlášky na jednotlivé dílčí zkoušky (lze i zaslat emailem naskenované s vlastním podpisem)

      Variabilní symboly 2020

Zkušební komisaři jmenovaní Radou pro veřejný dohled nad auditem