Informace k auditorské zkoušce

Informace k auditorské zkoušce

ŽÁDOST O VYKONÁNÍ AUDITORSKÉ ZKOUŠKY  - přihláška do zkouškového systému
       !Vyplňujte strojově!

      Variabilní symboly 2021

Zkušební komisaři jmenovaní Radou pro veřejný dohled nad auditem