Informace k auditorské zkoušce

Upozorňujeme uchazeče, že v souvislosti se schválením nového Zkušebního řádu dochází ke změně od 1. ledna 2023.

Informace k auditorské zkoušce

ŽÁDOST O VYKONÁNÍ AUDITORSKÉ ZKOUŠKY  - přihláška do zkouškového systému

       !Vyplňujte strojově!    

Termíny kurzů a zkoušek a nahlížení do zkoušky v r. 2024

Pokusy u dílčích částí auditorské zkoušky - přechod mezi roky 2021 a 2022

Variabilní symboly 2024

Zkušební komisaři jmenovaní Radou pro veřejný dohled nad auditem