Informace k auditorské zkoušce

Upozorňujeme uchazeče, že v souvislosti se schválením nového Zkušebního řádu dochází ke změně od 1. ledna 2022.

Informace k auditorské zkoušce

ŽÁDOST O VYKONÁNÍ AUDITORSKÉ ZKOUŠKY  - přihláška do zkouškového systému
       !Vyplňujte strojově!    

Pokusy u dílčích částí auditorské zkoušky - přechod mezi roky 2021 a 2022
Variabilní symboly 2022

Zkušební komisaři jmenovaní Radou pro veřejný dohled nad auditem

Nahlížení do zkoušky - termíny v r. 2022