Informace k auditorské zkoušce

Upozorňujeme uchazeče, že v souvislosti se schválením nového Zkušebního řádu dochází ke změně od 1. ledna 2022.
S ohledem na nový Zkušební řád budou termíny dílčích částí auditorské zkoušky na rok 2022 zveřejněny v prosinci 2021.


Informace k auditorské zkoušce

ŽÁDOST O VYKONÁNÍ AUDITORSKÉ ZKOUŠKY  - přihláška do zkouškového systému
       !Vyplňujte strojově!

     Pokusy u dílčích částí auditorské zkoušky - přechod mezi roky 2021 a 2022

      Variabilní symboly 2021

Zkušební komisaři jmenovaní Radou pro veřejný dohled nad auditem