Dotazy týkající se Aplikační doložky k ISA 720 (účinné pro audity účetních závěrek s datem vydání zprávy auditora 1. 1. 2016 nebo po tomto datu)

Komora auditorů České republiky odpovídá auditorům a auditorským společnostem na dotazy k metodice auditu a účetnictví. Dle směrnic postupu při vyřizování auditorských a účetně technických dotazů má KA ČR právo publikovat zobecněné dotazy a odpovědi, které přikládáme rozčleněné časově dle termínu projednání v příslušném výboru KA ČR.

Doporučujeme proto ověřit si aktuálnost závěrů stanovisek, pokud je budete chtít aplikovat v pozdější době. Dovolujeme si také upozornit, že KA ČR nemůže vydávat závazná stanoviska a nemůže suplovat funkci regulátora účetnictví a auditu. Závazná stanoviska může vydávat pouze soud. KA ČR tedy žádným způsobem neodpovídá za jakoukoli škodu, která by vznikla třetím osobám v souvislosti s využíváním názoru prezentovaného v níže uvedených stanoviscích.

  1. Změny v povinnostech auditora v souvislosti s novelou zákona o auditorech (pouze jedna zpráva, datum zprávy auditora)
  2. Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě za hospodářský rok od 10/2014 do 9/2015
  3.  Jak postupovat, pokud auditor vydává auditorskou zprávu a nemá k dispozici výroční zprávu
  4. Ověřování výroční zprávy u neziskových organizací
  5. Ověřování účetní závěrky a výroční zprávy u konsolidujících účetních jednotek sestavujících pouze konsolidovanou výroční zprávu
  6. Postup auditora dle AD k ISA 720 v případech, kdy společnost provedla tzv. "opt in" a kdy ho neprovedla
  7. Jak bude vypadat prohlášení vedení účetní jednotky od 1. 1. 2016
  8. Způsob prezentace výroční zprávy