Dotazy a odpovědi k zákonu o auditorech (účinnému od 1. října 2016)

Komora auditorů České republiky již odpověděla v souvislosti s přijetím novely zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. října 2016 na celou řadu dotazů. Vzhledem k tomu, že některé dotazy jsou kladeny opakovaně a předpokládá se, že tomu tak bude i v budoucnosti, bylo rozhodnuto o publikování dotazů a odpovědí. Níže naleznete jejich přehled.

V souvislosti se zveřejněním odpovědí na dotazy upozorňujeme, že stanovisko KA ČR je založeno na současném znění právních předpisů, které se mohou v budoucnosti změnit. Doporučujeme proto ověřit si závěry uvedené v jednotlivých stanoviscích, pokud nastane časová prodleva mezi poskytnutím stanoviska a jeho praktickým využitím. Dále upozorňujeme, že Komora auditorů České republiky nemůže vydávat závazná stanoviska a nemůže suplovat roli ministerstva financí. Závazná stanoviska může vydávat pouze soud. Komora auditorů České republiky tedy žádným způsobem neodpovídá za jakoukoli škodu, která by vznikla v souvislosti s využíváním stanovisek zveřejněných na jejích internetových stránkách.

  1. Přijetí akcií společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu - dopady na určení auditora a smlouvu o auditu