Dotazy a odpovědi k metodice účetnictví a auditu - rok 2008

Komora auditorů České republiky odpovídá auditorům a auditorským společnostem na dotazy k metodice auditu a účetnictví. Dle směrnic postupu při vyřizování auditorských a účetně technických dotazů má KA ČR právo publikovat zobecněné dotazy a odpovědi, které přikládáme rozčleněné časově dle termínu projednání v příslušném výboru KA ČR.

V souvislosti se zveřejněním odpovědí na dotazy upozorňujeme, že stanovisko KA ČR je založeno na současném znění právních předpisů, které se mohou v budoucnosti změnit. Doporučujeme proto ověřit si závěry uvedené v jednotlivých stanoviscích, pokud nastane časová prodleva mezi poskytnutím stanoviska a jeho praktickým využitím. Dále upozorňujeme, že Komora auditorů České republiky nemůže vydávat závazná stanoviska a nemůže suplovat roli ministerstva financí. Závazná stanoviska může vydávat pouze soud. Komora auditorů České republiky tedy žádným způsobem neodpovídá za jakoukoli škodu, která by vznikla v souvislosti s využíváním stanovisek zveřejněných na jejích internetových stránkách.

  1. Jak má auditor postupovat při formulaci výroku k mezitímní účetní závěrce ke dni předcházejícímu den zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku? /23.06.2008/

  2. Náklady na překlady a reklamu internetových stránek /17.6.2008/

  3. Jak má postupovat auditor při znovuvydání opravené účetní závěrky? (přičemž stará již byla zveřejněna ve sbírce listin - aniž byla schválená) /23.6.2008/

  4. Jak stanoví auditor účetní období k ověření u a.s. k 31.12.2007, když vstoupila 31.7.2007 do likvidace? /8.10.2008/

  5. Jaký je rozsah účetní závěrky u nepovinného auditu? Vyplývá ze smlouvy o dotaci povinný audit? /25.11.2008/

  6. Přecenění cizoměnových záloh /16.12.2008/