Dotazy a odpovědi k metodice účetnictví a auditu - rok 2012

Komora auditorů České republiky odpovídá auditorům a auditorským společnostem na dotazy k metodice auditu a účetnictví. Dle směrnic postupu při vyřizování auditorských a účetně technických dotazů má KA ČR právo publikovat zobecněné dotazy a odpovědi, které přikládáme rozčleněné časově dle termínu projednání v příslušném výboru KA ČR.

V souvislosti se zveřejněním odpovědí na dotazy upozorňujeme, že stanovisko KA ČR je založeno na současném znění právních předpisů, které se mohou v budoucnosti změnit. Doporučujeme proto ověřit si závěry uvedené v jednotlivých stanoviscích, pokud nastane časová prodleva mezi poskytnutím stanoviska a jeho praktickým využitím. Dále upozorňujeme, že Komora auditorů České republiky nemůže vydávat závazná stanoviska a nemůže suplovat roli ministerstva financí. Závazná stanoviska může vydávat pouze soud. Komora auditorů České republiky tedy žádným způsobem neodpovídá za jakoukoli škodu, která by vznikla v souvislosti s využíváním stanovisek zveřejněných na jejích internetových stránkách.

  1. Reakce auditora na předlužení společnosti v roce 2012

  2. Vydání upravené zprávy auditora

  3. Ověřování daňových přiznání auditorem

  4. Adresování zprávy auditora

  5. Modifikace zprávy auditora v důsledku mnoha identifikovaných rizik významné nesprávnosti a nemožnosti získat důkazní informace  

  6. Definice auditorské činnosti v souvislosti s ověřováním projektů financovaných EU