Ing. LUŽOVÁ Bohumila 

Č. opr.: 1469
Datum zápisu do seznamu: 07.12.1995
Bydliště/místo podnikání: Zimní 438/4, 66904  Znojmo - Přímětice
Zaměstnavatel: AUDIT CONSULT ABL s.r.o.
Tel:
Mobil:
Fax:
E-mail: luzova@auditconsultabl.cz
Web. stránky:
Datová schránka (ID):
Registrace v zemích EU:
Vazby na ostatní firmy:
Síť firem:
Kárné opatření:
Datum vyškrtnutí ze seznamu:
Poznámka: