AUDIT CONSULT ABL s.r.o.

Ev. číslo: 479
Datum zápisu do rejstříku: 13.09.2007
Oprávnění ESG NE
Sídlo: Zimní 438/4, 66904  Znojmo - Přímětice
IČO: 27746674
Společníci: Ing. Bohumila Lužová - opr. č. 1469, AUDIT CONSULT, a.s.
Jednatelé: Ing. Bohumila Lužová - opr. č. 1469
Tel.:
Mobil: 733 116 803
E-mail: luzova@auditconsultabl.cz
Datová schránka (ID): 5bvn7cz
Registrace v zemích EU:
Vazby na ostatní firmy:
Síť firem:
Web. stránky:
Kárné opatření:
Datum vyškrtnutí z rejstříku:
Poznámka:
Statutární auditoři: LUŽOVÁ Bohumila,