AVAM PLUS s.r.o.

Ev. číslo: 371
Datum zápisu do rejstříku: 20.02.2001
Sídlo: Štěpánská 704/61, 11602  Praha 1
IČO: 26421984
Společníci: Ing. Vaňková - o.č. 1670
Jednatelé: Ing. Vaňková - o.č. 1670
Tel.: 296 236 312
Mobil: 602 208 300
Fax:
E-mail: miloslavavankova@seznam.cz
Datová schránka (ID):
Registrace v zemích EU:
Vazby na ostatní firmy:
Síť firem:
Web. stránky:
Kárné opatření:
Datum vyškrtnutí z rejstříku:
Poznámka:
Statutární auditoři: VAŇKOVÁ Miloslava,