NEXIA AP a.s.

Ev. číslo: 096
Datum zápisu do rejstříku: 28.04.1994
Sídlo: Sokolovská 5/49, 18600  Praha 8 - Karlín
IČO: 48117013
Představenstvo: Ing. Linek (předseda), Ing.Kovář - o.č. 1959 (místopředseda)
Dozorčí rada: Ing. Votlučka (předseda), Ing. Kupsa, Ing. Černý - o.č. 1992
Tel.: 221 584 301
Mobil: 725 573 488
Fax: 221 584 319
E-mail: nexiaprague@nexiaprague.cz
Datová schránka (ID):
Registrace v zemích EU:
Vazby na ostatní firmy:
Síť firem: NEXIA INTERNATIONAL
Web. stránky: www.nexiaprague.cz
Kárné opatření:
Datum vyškrtnutí z rejstříku:
Poznámka:
Statutární auditoři: AMBROZOVÁ Michaela, ČERNÝ Rudolf, DRAHNÁ Jana, DVOŘÁK Martin, KOVÁŘ Jakub, ĽAŠ Mikuláš, SMĚLÝ Jiří,