doc. Ing. NOVOTNÝ Karel CSc.

Ev. číslo: 0260
Datum zápisu do rejstříku: 18.01.1991
Adresa sídla / sídlo zaměstnavatele: Vacínovská 831/4, 15800  Praha 5 - Jinonice
Zaměstnavatel: OSVČ
Tel:
Mobil:
Fax:
E-mail:
Web. stránky:
Datová schránka (ID):
Registrace v zemích EU:
Vazby na ostatní firmy:
Síť firem:
Kárné opatření:
Datum vyškrtnutí z rejstříku:
Poznámka: